Adayroi nghe có vẽ lạ lẵm nhĩ. Trước kia, tôi cũng như bạn. Khi nghe từ nàythì cứ nghĩ nó là một bài hát hay một câu nói ám chỉ gì đấy. Nên trong bài viết này,