Amazon là gì ? Tôi nghĩ bạn đã từng mua hàng trên Lazada hoặc Shopee rồi. Hay chí ít, mọi người cũng đã từng nghe nói đến. Amazon cũng là một hệ thống bán hàng tương tự.